Бүртгүүлээд, та биднийтэй саналаа тайлбарладаг. Үйлчилгээний нөхцөлүүд.

Бидний AI тулгатай Chrome Extension ашиглан дуртай гоё боодлуудыг зогсоох болон зохицуулах эрчим хүчтэй болго.

  • Одоогоор сайтын хуудаснаас рестүүдээ нэг дарахад хэрэглэгч рестүүдийг хадгалж авах боломжтой.
  • 📚 Цэвэрхэн оруулсан гоё амттай хоолны биеийг өөрийн сонголтын бүлэгт оруулаарай.
  • Сануулсан шошигуудыг л easily хайх болон олох эрхзүйтэй байгаа.
  • 🆓 Оноширгоор хэрэглээд эхлэх ба өнгөрүүлэх дигитал хоолны номын журмыг өнөөдөр эхлүүлээрэй.
ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+Эзэнд та насанд хүрэгчдийг ихэсгэдэг.