Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với chúng tôi. Điều khoản Dịch vụ.

Lưu trữ và tổ chức công thức ưa thích của bạn một cách dễ dàng với Tiện ích mở rộng Chrome được trang bị trí tuệ nhân tạo của chúng tôi.

  • Lưu công thức nấu ăn từ bất kỳ trang web nào chỉ bằng một cú nhấp chuột.
  • 📚 Sắp xếp các công thức bạn đã lưu vào các bộ sưu tập cá nhân.
  • 🔍 Dễ dàng tìm kiếm và tìm thấy các công thức đã lưu của bạn.
  • 🆓 Hãy thử nó miễn phí và bắt đầu xây dựng sổ tay công thức số hóa của bạn ngay hôm nay.
ai image customer womanai image customer manai image customer womanai image customer manai image customer woman
344+Khách hàng hạnh phúc trên toàn thế giới